Viðtaka efnis

Miðstöð munnlegrar sögu tekur við efni frá einstaklingum, söfnum, stofnunum og fyrirtækjum, bæði upptökum og þeim gögnum sem kunna að fylgja með þeim. Með því að afhenda Miðstöðinni munnlegar heimildir er stuðlað að varanlegri varðveislu þeirra og jafnframt er almenningi veittur aðgangur að þeim.

Miðstöð munnlegrar sögu býður einstaklingum, söfnum, stofnunum og fyrirtækjum að taka við heimildum til varðveislu gegn því að hún haldi eftir stafrænu afriti. Vilji aðilar geyma frumgögn áfram er Miðstöðin reiðubúin að aðstoða við stafræna yfirfærslu gegn því að fá í safn sitt afrit af gögnunum.

Æskilegt er að upplýsingar fylgi gögnum sem afhent eru Miðstöðinni, þ. á m. hver talar, hver spyr, hvar og hvenær upptakan fór fram og af hvaða tilefni hún var gerð. Miðstöðin mælir með því að gefendur láti henni í té óklippta útgáfu af upptökum. Miðstöðin hefur í samráði við handritadeild Landsbókasafns Íslands - Háskólasafns útbúið lista þar sem talin eru upp þau atriði sem gagnlegt er að skrá við frágang bæði stakra viðtala og viðtalaraða. Sá listi verður fljótlega aðgengilegur hér á vefsíður Miðstöðvarinnar.

Borgarbörn
Stríðsárin í Kaupmannahöfn
Fyrsti flóttamaðurinn á Íslandi
Kennsla í upphafi aldar